head
Menu
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
20/02/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
15/02/2018 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3
14/02/2018 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
13/02/2018 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32 และหลักสูตรบริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ 2561
12/02/2018 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32 และหลักสูตรบริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ 2561
09/02/2018 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ต.นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดโรงพยาบาลกุยบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
28/12/2017 ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปราณบุรี
14/11/2017 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลปราณบุรี ปีงบประมาณ 2561
23/11/2017 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561

เอกสารประกอบการประชุม - อบรม ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
16/10/2017 เกณฑ์การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับ รพสต./รพช./รพท.
02/10/2017 เอกสารประกอบการประชุมพรบ.และการเบิกจ่ายตรง วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์
02/06/2017 แบบฟอร์มสำรวจกล้องวงจรปิด ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
งบทดลอง ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
06/02/2018 งบทดลองเดือนมกราคม 2561
09/01/2018 งบทดลองเดือนธันวาคม 2560
06/12/2017 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2560
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Untitled Document

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ ๙ ถ.ก้องเกียรติ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทร ๐๓๒-๖๑๑๐๕๓ โทรสาร ๐๓๒-๖๑๑๐๕๓ ต่อ ๒๐๒