สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วารสารประชาสัมพ้นธ์
ลำดับที่ วันที่ หัวข้อ หมวด
1 04/12/63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตรม. รพ.สต.บ้างบางเบิด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุ)
2 16/11/63 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ COVID ระยะที่ 3 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
3 06/11/63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ COVID2019 ระยะที่ 3 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
4 30/10/63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(แบ่งสัดส่วน) ต.ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
5 30/10/63 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับเป็นราชการในกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
6 26/10/63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต.ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
7 26/10/63 ประกวคราคาจ้างปรับปรุงอาคารชั้นล่างเป็นห้องแพทย์แผนไทย จัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุ)
8 22/10/63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ระยะที่ ๒ (เพิ่มเติม) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
9 21/10/63 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต.เจ้าพนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทับสะแก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
10 20/10/63 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น โรงพยาบาลปราณบุรี จัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุ)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan Provincial Public Health Office)
เลขที่ 9 ถนน ก้องเกียรติ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-602002 แฟกซ์ 032-611053-202