สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วารสารประชาสัมพ้นธ์
ลำดับที่ วันที่ หัวข้อ หมวด
13 15/03/67 จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙,๘๘๔ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสามร้อยยอด ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
2 03/04/67 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
3 05/03/67 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนเมษายน 2567 ปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 15-16) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
4 29/03/67 สรุปการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมีนาคม กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
5 29/03/67 สรุปการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
6 29/03/67 สรุปการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมกราคม กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
7 28/03/67 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
8 27/03/67 บทความประจำเดือน มีนาคม 2567 กลุ่มงานพัฒนายุทธ์ศาสตร์
9 19/03/67 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลัง(เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์) กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
10 19/03/67 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
11 19/03/67 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวัดเลนส์แก้วตามเทียมด้วยเลเซอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
12 19/03/67 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องตรวจอวัยะภายในด้วยคลื่นเสี่ยงความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องผ่าตัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
13 19/03/67 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan Provincial Public Health Office)
เลขที่ 9 ถนน ก้องเกียรติ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-602002 แฟกซ์ 032-611053-202