head
Menu
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
02/03/2018 แบบคำขแสำเนา ก.พ.7
28/02/2018 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
27/02/2018 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20/02/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
15/02/2018 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
28/12/2017 ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปราณบุรี
14/11/2017 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลปราณบุรี ปีงบประมาณ 2561
23/11/2017 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561

เอกสารประกอบการประชุม - อบรม ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
02/10/2017 ใบสมัครและแบบประเมิน EHA
15/03/2018 มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
02/03/2018 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
งบทดลอง ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
11/04/2018 งบทดลองเดือนมีนาคม 2561
16/03/2018 งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561
06/02/2018 งบทดลองเดือนมกราคม 2561
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Untitled Document

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ ๙ ถ.ก้องเกียรติ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทร ๐๓๒-๖๑๑๐๕๓ โทรสาร ๐๓๒-๖๑๑๐๕๓ ต่อ ๒๐๒