สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วารสารประชาสัมพ้นธ์
ลำดับที่ วันที่ หัวข้อ หมวด
1 11/05/64 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติสอดแขน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุ)
2 11/05/64 ใบสั่งซื้อจ้าง/เช่า รพ.กุยบุรี จัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุ)
3 11/05/64 ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2 รายการ E-bidding จัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุ)
4 11/05/64 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
5 23/04/64 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 (สขร 1) จัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุ)
6 08/04/64 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุ)
7 08/04/64 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุ)
8 31/03/64 ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" กลุ่มงานพัฒนายุทธ์ศาสตร์
9 19/03/64 แต่งตั้งออกคำสั่งการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนมีนาคม 2564 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
10 17/03/64 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ต.พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan Provincial Public Health Office)
เลขที่ 9 ถนน ก้องเกียรติ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-602002 แฟกซ์ 032-611053-202