head
Menu
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
20/09/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
19/09/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
12/09/2018 ประกาศรับสมัครคัดเลือก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
06/09/2018 ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 22 อัตรา
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
19/07/2018 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
25/05/2018 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง
28/12/2017 ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปราณบุรี

เอกสารประกอบการประชุม - อบรม ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
02/10/2017 ใบสมัครและแบบประเมิน EHA
15/03/2018 มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
02/03/2018 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
งบทดลอง ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
14/09/2018 งบทดลองเดือนสิงหาคม 2561
15/08/2018 งบทดลองเดือนกรกฏาคม 2561
13/07/2018 งบทดลองเดือนมิถุนายน 2561
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง