head
Menu
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/05/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต.นักวิชาการสาธารณสุข
07/05/2019 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต.นักจัดการงานทั่วไป
01/05/2019 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต.นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
30/04/2019 หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
02/04/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน 5 หลัง
07/03/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง
07/03/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน 5 หลัง
04/03/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ

เอกสารประกอบการประชุม - อบรม ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
22/01/2019 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑
19/09/2018 แบบฟอร์มต่างๆที่ต้องใช้ในการดำเนินเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 8 ตค.61
02/03/2018 ใบสมัครและแบบประเมิน EHA
งบทดลอง ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
15/11/2018 งบทดลองเดือนตุลาคม 2561
01/11/2018 รายละเอียดประกอบงบทดลอง ปี 2561
01/11/2018 งบทดลองรายปี 61
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง