สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วารสารประชาสัมพ้นธ์
ลำดับที่ วันที่ หัวข้อ หมวด
1 21/03/66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและตำแหน่งเจ้าหนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2 16/03/66 ประกาศ เรื่อง เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
3 14/03/66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
4 14/03/66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2566 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
5 14/03/66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2565 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
6 14/03/66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
7 13/03/66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙,๘๘๔ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสามร้อยยอด ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
8 03/03/66 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
9 02/03/66 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
10 02/03/66 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
11 28/02/66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
12 28/02/66 บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานพัฒนายุทธ์ศาสตร์
ปฏิทินการจองห้องประชุม
แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan Provincial Public Health Office)
เลขที่ 9 ถนน ก้องเกียรติ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-602002 แฟกซ์ 032-611053-202