สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วารสารประชาสัมพ้นธ์
ลำดับที่ วันที่ หัวข้อ หมวด
1 17/05/65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
2 03/05/65 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
3 27/04/65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
4 27/04/65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
5 27/04/65 ขออนุมัติเผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
6 26/04/65 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ต.พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 31 อัตรา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
7 22/04/65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
8 22/04/65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
9 22/04/65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
10 22/04/65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan Provincial Public Health Office)
เลขที่ 9 ถนน ก้องเกียรติ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-602002 แฟกซ์ 032-611053-202