สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วารสารประชาสัมพ้นธ์
ลำดับที่ วันที่ หัวข้อ หมวด
1 22/09/64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วันเวลา สถานที่ ตำแหน่งพนักงานราชการ ต.นายช่างโยธา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2 08/09/64 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
3 01/09/64 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 ตำแหน่ง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
4 01/09/64 ประกาศผลคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8 ตำแหน่ง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
5 01/09/64 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
6 01/09/64 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลทับสะแก จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
7 24/08/64 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลทับสะแก จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
8 18/08/64 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
9 17/08/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก รพ.ปราณบุรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan Provincial Public Health Office)
เลขที่ 9 ถนน ก้องเกียรติ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-602002 แฟกซ์ 032-611053-202