สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วารสารประชาสัมพ้นธ์
ลำดับที่ วันที่ หัวข้อ หมวด
1 01/12/64 ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไปด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
2 23/11/64 หนังสืออนุมัติแผน พอ.สว.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
3 19/11/64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธรุการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
4 19/11/64 ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซต์ด้วยวิธรการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ-จัดจ้าง
5 08/11/64 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธรุการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
6 05/11/64 ประกาศรับย้ายข้าราชการไปแต่งตั้งใหม่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
7 6/10/64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานราชการ ต.นายช่างโยธา กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
8 1/10/64 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
9 22/09/64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วันเวลา สถานที่ ตำแหน่งพนักงานราชการ ต.นายช่างโยธา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
10 08/09/64 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan Provincial Public Health Office)
เลขที่ 9 ถนน ก้องเกียรติ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-602002 แฟกซ์ 032-611053-202