head
Menu
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
14/06/2018 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง
13/06/2018 ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
30/05/2018 การจัดทำแผนคำขอการจัดต้ังและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
28/02/2018 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
25/05/2018 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง
28/12/2017 ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปราณบุรี
14/11/2017 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลปราณบุรี ปีงบประมาณ 2561

เอกสารประกอบการประชุม - อบรม ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
02/10/2017 ใบสมัครและแบบประเมิน EHA
15/03/2018 มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
02/03/2018 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
งบทดลอง ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
11/04/2018 งบทดลองเดือนมีนาคม 2561
16/03/2018 งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561
06/02/2018 งบทดลองเดือนมกราคม 2561
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Untitled Document

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ ๙ ถ.ก้องเกียรติ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทร ๐๓๒-๖๑๑๐๕๓ โทรสาร ๐๓๒-๖๑๑๐๕๓ ต่อ ๒๐๒