head
Menu
หน้าหลัก > เกี่ยวกับองค์กร

เกี่ยวกับเรา

ผู้บริหาร
ประวัติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
หน่วยงานในสังกัด
ข้อมูลสาธารณสุข
Untitled Document

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ ๙ ถ.ก้องเกียรติ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทร ๐๓๒-๖๑๑๐๕๓ โทรสาร ๐๓๒-๖๑๑๐๕๓ ต่อ ๒๐๒