ตรวจเช็คข้อมูลการวัคซีน

   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3
23. วันที่ 1 - 5 และ 8 พฤศจิกายน (คิวหมอประจวบพร้อม)
22. วันที่ 25 , 26 ตุลาคม และ 1 , 2 , 8 พฤศจิกายน (คิวหมอประจวบพร้อม)
21. วันที่ 25 , 27 , 30 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2564 (Booster เข็ม 3)
20. วันที่ 18 , 19 และ 25 ตุลาคม (คิวหมอประจวบพร้อม)
19. วันที่ 5 , 6 และ 7 ตุลาคม (คิวหมอประจวบพร้อม)
18. วันที่ 24 กันยายน 2564 และ 27 กันยายน 2564 (คิวหมอประจวบพร้อม)
17. วันที่ 21 กันยายน 2564 (คิวหมอประจวบพร้อม)
16. วันที่ 14 กันยายน 2564 - วันที่ 19 กันยายน 2564 (คิวหมอประจวบพร้อม)
15. วันที่ 7 กันยายน 2564 - 16 กันยายน 2564 (คิวหมอประจวบพร้อม และ กลุ่มผู้สูงอายุ / 7 กลุ่มโรคเสี่ยง)
14. วันที่ 30 สิงหาคม 2564 - 1 กันยายน 2564 (คิวหมอประจวบพร้อม และ กลุ่มผู้สูงอายุ / 7 กลุ่มโรคเสี่ยง)บ
13. วันที่ 23 สิงหาคม 2564 (คิวหมอประจวบพร้อม)
12. วันที่ 18 สิงหาคม 2564 (คิวหมอประจวบพร้อม)
11. วันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 (คิวหมอพร้อมเดิม และ ผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง 7 โรค)
10. วันที่ 6-13 สิงหาคม 2564 (คิวหมอพร้อมเดิม)
9. วันที่ 28-30 กรกฏาคม 2564 (กลุ่มเฉพาะ ผู้สูงอายุ / หญิงตั้งครรภ์ / 7 โรค)
8. วันที่ 28 - 30 กรกฏาคม 2564 (คิวหมอพร้อมเดิม)
7. วันที่ 20 กรกฏาคม 2564
6. วันที่ 12 กรกฏาคม 2564
5. วันที่ 6 กรกฏาคม 2564
4. วันที่ 1,2 และ 5 กรกฏาคม 2564
3. วันที่ 28 มิถุนายน 2564
2. วันที่ 22 มิถุนายน 2564
1. วันที่ 7 มิถุนายน 2564