กองทุนตำบลท้องถิ่นหรือพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  รายชื่อ อบต./เทศบาล ปี 2549 - 2560
แบ่งขนาดสมทบเป็น   เล็ก 20%    กลาง 30%    ใหญ่  50%
จำนวน
อำเภอ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ปีเข้าร่วม
ขนาดสมทบ %
จำนวน (แห่ง)
1
เมือง
อบต.คลองวาฬ
2549
30

2

อบต.อ่าวน้อย
2549
50

3

อบต.ห้วยทราย
2551
30

4

อบต.บ่อนอก
2552
30

5

เทศบาลตำบลชุมชน กม.5
2553
50

6

อบต.เกาะหลัก
2553
30

7

เทบาลเมืองฯ
2554
50

8

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
2555
50
8
9
หัวหิน
อบต.ทับใต้
2549
50

10

เทศบาลหัวหิน
2551
50

11

อบต.หนองพลับ
2553
30

12

อบต.หินเหล็กไฟ
2553
30

13

เทศบาลตำบลหนองพลับ
2554
50

14

อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่
2555
30

15

อบต.บึงนคร
2555
20
7
16
ปราณบุรี
อบต.หนองตาแต้ม
2549
30

17

อบต.ปากน้ำปราณ
2551
50

18

อบต.วังพงก์
2551
50

19

เทศบาลตำบลปราณบุรี
2553
50

20

เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
2556
50

21

เทศบาลตตำบลเขาน้อย
2553
30

22

อบต.เขาจ้าว
2553
30

23

อบต.ปราณบุรี
2554
30
8
24
สามร้อยยอด
อบต.ไร่เก่า
2549
30

25

เทศบาลตำบลไร่ใหม่
2551
50

26

อบต.ศิลาลอย
2551
30

27

อบต.ไร่ใหม่
2551
30

28

เทศบาลตำบลไร่เก่า
2552
50

29

อบต.สามร้อยยอด
2553
30

30

อบต.ศาลาลัย
2553
20
7
31
กุยบุรี
อบต.สามกระทาย
2549
30

32

อบต.ดอนยายหนู
2551
30

33

อบต.เขาแดง
2553
30

34

เทศบาลตำบลกุยบุรี
2554
50

35

อบต.กุยบุรี
2554
30

36

อบต.กุยเหนือ
2554
30

37

อบต.หาดขาม
2554
30
7
38
ทับสะแก
เทศบาลตำบลทับสะแก
2552
50

39

อบต.ห้วยยาง
2553
30

40

อบต.ทับสะแก
2553
30

41

อบต.นาหูกวาง
2554
30

42

อบต.เขาล้าน
2554
30

43

อบต.แสงอรุณ
2555
30

44

อบต.อ่างทอง
2555
30
7
45
บางสะพาน
อบต.กำเนิดนพคุณ
2549
20

46

เทศบาลตำบลร่อนทอง
2551
50

47

อบต.ร่อนทอง
2551
30

48

อบต.ทองมงคล
2551
20

49

ทบ.กำเนิดนพคุณ
2552
50

50

เทศบาลตำบลบ้านกรูด
2552
50

51

อบต.ชัยเกษม
2552
30

52

อบต.ธงชัย
2553
20

53

อบต.พงศ์ประศาสน์
2553
30

54

อบต.แม่รำพึง
2554
30
10
55
บางสะพานน้อย
อบต.ช้างแรก
2549
30

56

อบต.ไชยราช
2553
30

57

เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย
2554
50

58

อบต.ปากแพรก
2554
20

59

อบต.ทรายทอง
2555
30

60

อบต.บางสะพาน
2555
30
6
รวม
60