สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วารสารประชาสัมพ้นธ์
ลำดับที่ วันที่ หัวข้อ หมวด
1 25/02/64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง โรงพยาบาลทับสะแก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2 25/02/64 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.5ชั้น โรงพยาบาลปราณบุรี กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
3 24/02/64 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
4 23/02/64 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) จัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุ)
5 17/02/64 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กระณีมีเหตุพิเศษ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
6 10/02/64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙,๗๙๖ ตรม. โรงพยาบาลปราณบุรี จัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุ)
7 08/02/64 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งพนง.กระทรวง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
8 02/02/64 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๔๕๐ ตรม. จัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุ)
9 21/01/64 ประกาศสำนักงานสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
10 13/01/64 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 จัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุ)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan Provincial Public Health Office)
เลขที่ 9 ถนน ก้องเกียรติ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-602002 แฟกซ์ 032-611053-202