สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วารสารประชาสัมพ้นธ์
ลำดับที่ วันที่ หัวข้อ หมวด
1 14/06/67 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
2 14/06/67 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
3 13/06/67 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดงเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
4 07/06/67 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
5 06/06/67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูนิตทำฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
6 06/06/67 ประกาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
7 31/05/67 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
8 15/03/67 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
9 27/05/67 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
10 17/05/67 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขัน รายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
11 29/02/67 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
12 30/04/67 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ต.นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
13 29/04/67 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 17) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan Provincial Public Health Office)
เลขที่ 9 ถนน ก้องเกียรติ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-602002 แฟกซ์ 032-611053-202