head
Menu
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
06/08/2018 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ
06/07/2018 การจัดทำข้อมูลวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ
28/06/2018 แบบสำรวจข้อมูลจำนวนวัด ในจังหวัดประจวบฯ ณ มิถุนายน 61
22/06/2018 แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
19/07/2018 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
25/05/2018 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง
28/12/2017 ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปราณบุรี

เอกสารประกอบการประชุม - อบรม ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
02/10/2017 ใบสมัครและแบบประเมิน EHA
15/03/2018 มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
02/03/2018 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
งบทดลอง ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
15/08/2018 งบทดลองเดือนกรกฏาคม 2561
13/07/2018 งบทดลองเดือนมิถุนายน 2561
15/05/2018 งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2561
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Untitled Document

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ ๙ ถ.ก้องเกียรติ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทร ๐๓๒-๖๑๑๐๕๓ โทรสาร ๐๓๒-๖๑๑๐๕๓ ต่อ ๒๐๒