head
Menu
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด กลุ่มงาน
16/09/2019 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอนให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๗ ตำแหน่ง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
09/08/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบพนักงานกระทรวง ต.นักกายภาพบำบัด และ ต.พยาบาลวิชาชีพ รพ.บางสะพานน้อย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
06/08/2019 ประกาศเรื่อง การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
26/07/2019 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ต.พยาบาลวิชาชีพ และ ต.นักกายภาพบำบัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด กลุ่มงาน
04/09/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ
14/08/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ
02/08/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ
08/08/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ งานพัสดุ

เอกสารประกอบการประชุม - อบรม ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
22/01/2019 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑
19/09/2018 แบบฟอร์มต่างๆที่ต้องใช้ในการดำเนินเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 8 ตค.61
02/03/2018 ใบสมัครและแบบประเมิน EHA
งบทดลอง ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
15/11/2018 งบทดลองเดือนตุลาคม 2561
01/11/2018 รายละเอียดประกอบงบทดลอง ปี 2561
01/11/2018 งบทดลองรายปี 61
หน่วยงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง