head
Menu
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
16/01/2019 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
23/09/2018 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
08/11/2018 ฟร์อมข้อมูลภาครัฐ รพ.ในและนอกสังกัด สสอ. สอ
08/11/2018 การบันทึกข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต (Gis health)
26/09/2018 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาเมือง
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
11/12/2018 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอกจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร รพ.สามร้อยยอด ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดคราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)
11/12/2018 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน ๘ หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/12/2018 ประกาศจังวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ

เอกสารประกอบการประชุม - อบรม ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
19/09/2018 แบบฟอร์มต่างๆที่ต้องใช้ในการดำเนินเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 8 ตค.61
02/03/2018 ใบสมัครและแบบประเมิน EHA
15/03/2018 มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
งบทดลอง ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
15/11/2018 งบทดลองเดือนตุลาคม 2561
01/11/2018 รายละเอียดประกอบงบทดลอง ปี 2561
01/11/2018 งบทดลองรายปี 61
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง