นายแพทย์สาธารณสุข
        
       

            นายวรงค์    รุ่งเรือง
          นายแพทย์สาธารณสุข
          จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ข้อมูลพื้นฐาน
· โครงสร้างองค์กร
· วิสันทัศน์/พันธกิจ
· ข้อมูลการให้บริการ
· ข้อมูลทรัพยากรบุคคล
· ข้อมูลประชากรทะเบียนราษฎร์
· รายงานประจำปี
· ข้อมูลสถานะสุขภาพ
· ข้อมูลโรงเรียน
· ข้อมูลสถานบริการ
· ข้อมูลปกครอง
ปฏิทิน
ตุลาคม 2558
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
สสจ.ปข.
หนังสือเชิญและสรุปรายงานการประชุมกวป.

ปี 2557
หนังสือเชิญ วาระ สรุปรายงาน
- มกราคม
 - มกราคม
- มกราคม
- มีนาคม
 - มีนาคม
 - มีนาคม
- กรกฏาคม
 - กรกฏาคม
 - กรกฏาคม
- ตุลาคม
 - ตุลาคม
 - ตุลาคม
- พฤศจิกายน
 - พฤศจิกายน
 - พฤศจิกายน
- ธันวาคม
 - ธันวาคม
 - ธันวาคม

แผนประชุมกวป.ปี 58

ปี 2558
หนังสือเชิญ วาระ สรุปรายงาน 
-มกราคม -มกราคม -มกราคม
-กุมภาพันธ์ -กุมภาพันธ์ -กุมภาพันธ์
-มีนาคม -มีนาคม -มีนาคม
-เมษายน -เมษายน -เมษายน
-พฤษภาคม
-พฤษภาคม -พฤษภาคม
-มิถุนายน -มิถุนายน -มิถุนายน
-กรกฎาคม -กรกฎาคม -กรกฎาคม
-สิงหาคม -สิงหาคม -สิงหาคม
-กันยายน -กันยายน -กันยายน
-ตุลาคม -ตุลาคม -ตุลาคม
พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน
-ธันวาคม -ธันวาคมดาว์โหลด
 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ขอบคุณศูนย์เทคโนฯ กระทรวงสาธารณสุขที่เอื้อข้อมูลนี้)
ระบบส่งต่อ
แบบฟอร์มการขออนุญาตด้านสาธารณสุข
ประกาศสอบราคาและประกาศประกวดราคา
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โปรแกรม JCHIS version ล่าสุด
 เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
 ฟอร์มแบบขอรับเงินประจำตำแหน่ง  ตาม  ว 10
ฟอร์มรายงานน้ำท่วม
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บประมาณการเงิน 2557
สถิติผู้เข้าชม
Advanced Admin Login

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

Tools
เครื่องมือสร้างโมดูล
เครื่องมือสร้างเมนู(Block)
แปลง HTML เป็น PHP
เครื่องมือเขียน HTML ออนไลน์
เครื่องมือสร้างหน้าต่าง Popup
เครื่องมือสร้าง Scrollbar
รหัสโค้ดสี
เว็บที่เกี่ยวข้อง


ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร


โครงการยามเช้ากับชาวสา'สุข วันที่ 22 เมษายน 2558
 ณ ห้องเดอะวิว โรงแรมหาดทอง
 


<<next>>


 วันที่ 29 มีนาคม 2558  เวลา 17.00 น. ณ บริเวณเวทีเอนกประสงค์ชายทะเล

 <>

 

      งานมหกรรมสุขภาพเพื่อประชาชน วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ 
      ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี

 

  
     
    <<next>>


งานมหกรรมสุขภาพเพื่อประชาชน วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ ที่
ว่าการอำเภอบางสะพาน


 
<<next>>


ฐานข้อมูลกลางสำนักบริหารการสาธารณสุข
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558

รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่  2558
รายละเอียด กดที่นี้ <-->

กลุ่มงานภายในสสจ.   

ประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาล / สสอ.กดที่นี่ <--->


 (02/0/2558)  ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์นำทางใส่ท่องช่วยหายใจ (Glide Scope)
(โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์)
(15/05/2556) สอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (โรงพยาบาลบางสะพาน)
(02/05/2556) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศและปรับอากาศห้องผ่าตัด ๒ ห้อง และห้องส่งผ่านของเสีย โรงพยาบาลบางสะพาน  (โรงพยาบาลบางสะพาน)
(24/04/2556)   รับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โรงพยาบาลทับสะแก)
(24/04/2556)    รับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โรงพยาบาลทับสะแก)
(15/03/2556)   สอบราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ (โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์)
(26/02/2556)   ประมูลขายทอดตลาดอาคารโภชนาการ (หลังเก่า) (โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์)
(20/02/2556)   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์)
(15/02/2556)   สอบราคาจ้างเหมาบริการระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาำพทางการแพทย์ (โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์)
(13/12/2555)
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร  (โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์)
(13/12/2555)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  (โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์)
(16/06/2553)   โปรแกรมประกันสังคมรพ.ประจวบฯ version97  (โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์)
(16/06/2553)   โปรแกรมประกันสังคมรพ.ประจวบฯ versionXP  (โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์)
(02/06/2553)   โปรแกรมเบิกเวชภัณฑ์  (โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์)

ข่าวเด่น

มุมหนังสือพิมพ์
สนับสนุนข่าวโดย นสพ.ดอทคอม

การประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เล่าสู่กันฟัง
บทคัดย่อ

                  การวิจัยประเมินผลเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของการดำเนินกิจกรรมสาธารณสุขในปีงบประมาณ 2550  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนจำนวน  1,000 คนซึ่งได้รับการสุ่มอย่างง่ายมาจากทุกอำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลได้แก่  แบบสอบถาม    ซึ่งดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่  1  - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550   ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  จำนวน  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบ Chi-square ผลการประเมินมีดังต่อไปนี้

                     กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 61.1 มีดัชนีมวลกายปกติ  แต่มีร้อยละ 22.2  ที่มีดัชนีมวลกายเกิน  กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุเกิน 40 ปี  ได้รับการวัดความดันโลหิต   ระดับไขมันในเลือด และ ระดับน้ำตาลในเลือด ร้อยละ 88.7 , 47.9 และ 75.8  ตามลำดับ  กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม  ร้อยละ 63.3 และ 74.0 ตามลำดับ  กลุ่มตัวอย่างมีการออกกำลังกายร้อยละ 70.9  โดยส่วนใหญ่ออกกำลังกายเพียงคนเดียว ร้อยละ 38.2  และร้อยละ 40.3  มีการออกกำลังกายน้อยกว่า 3 วัน และ ร้อยละ 25.5  ใช้ระยะเวลาในการออกกำลังกายน้อยกว่า 20 นาที โดยชนิดกีฬาที่เล่นมากที่สุดเรียงตามลำดับได้แก่  การเดิน,  บาสเก็ตบอล, วิ่งเหยาะๆ,  และถีบจักรยาน ร้อยละ 33.7, 19.8, 19.6 และ 11.9  ตามลำดับ  ซึ่งสถานที่ที่ใช้ในการออกกำลังกายมากที่สุด ได้แก่ สวนสุขภาพร้อยละ 51.0                                          

                     กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 10.6 สูบบุหรี่เป็นประจำ ซึ่งร้อยละ 91.3  มีระยะเวลาการสูบ 5-10 ปี และเกือบทั้งหมดสูบบุหรี่ในปริมาณ 5-10  มวนต่อวัน    กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 68.4 ต้องการเลิกบุหรี่  กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 29.8  ดื่มแอลกอฮอล์ และร้อยละ 43.1 ดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะเวลามีงานสังสรรค์  คุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.60)   

                     เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ  ผลการศึกษาพบว่า เพศหญิงมีการตรวจวัดความดันโลหิต  ไขมันและระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่าเพศชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่อาชีพกลุ่มรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/อื่นๆก็มีการตรวจวัดความดันโลหิต  ไขมันและระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่าอาชีพอื่นๆอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  สตรีอายุต่ำกว่า 45 ปีมีการตรวจมะเร็งปากมดลูกมากกว่าสตรีกลุ่มอายุอื่นๆอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
                 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยประเมินผลครั้งนี้ได้แก่ การส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเกิน  มีการตรวจระดับไขมันในเลือด  ลดละอบายมุข  และพัฒนาสุขภาวะด้านสังคมและจิตวิญญาณแก่ประชาชนโดยการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม / ชมรมสร้างสุขภาพต่างๆในระดับพื้นที่

ผู้บันทึก ssjpk เมื่อ Thursday 27 Mar 08@ SE Asia Standard Time (2850 คนอ่าน)
(มีต่อ... | 4230 ไบต์ | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | คะแนน: 0)
การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
เล่าสู่กันฟัง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี  2550

จรัญ  จันทมัตตุการ*                              *สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดาวิณา ช้างทอง*
บทคัดย่อ
การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์  มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์  แนวโน้ม พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี   วิเคราะห์ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์  และบูรณาการดำเนินงานป้องและแก้ไขปัญหาเอดส์ แบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรวบรวมข้อมูลโดยใช้ข้อมูลทุตติยภูมิจากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคเอดส์  ผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ที่ผ่านมา และแผนการบูรณการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2550 – 2554 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสังเคราะห์ข้อมูล และโช้โปรแกรม Epi Info, version 6.04 d
ผู้บันทึก ssjpk เมื่อ Wednesday 26 Mar 08@ SE Asia Standard Time (3111 คนอ่าน)
(มีต่อ... | 1882 ไบต์ | 5 ข้อคิดเห็นต่างๆ | คะแนน: 4)
ผลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการ
เล่าสู่กันฟัง ผลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2549
The result of health care system development in trend government service system reform in Prachuapkhirikhan Province 2006
ผู้บันทึก ssjpk เมื่อ Wednesday 09 Jan 08@ SE Asia Standard Time (64791 คนอ่าน)
(มีต่อ... | 39938 ไบต์ | 200 ข้อคิดเห็นต่างๆ | คะแนน: 3)
รายงานการวิจัย
เล่าสู่กันฟัง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุขของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2550
Factors related to happiness  among people in Prachuabkirikhan province,2007.
 

นางสาวนงเยาว์  นวลพรหม *
 

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุขของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีอายุ 15-60 ปี  การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มในแต่ละระดับชั้นอย่างเป็นสัดส่วนจำนวน 367 ราย  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลที่ผ่านการอบรม  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ  ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสหสัมพันธ์


ผู้บันทึก ssjpk เมื่อ Tuesday 05 Jun 07@ SE Asia Standard Time (71214 คนอ่าน)
(มีต่อ... | 26862 ไบต์ | 199 ข้อคิดเห็นต่างๆ | คะแนน: 1.33)
error getting online users