head
Menu
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
08/11/2018 ฟร์อมข้อมูลภาครัฐ รพ.ในและนอกสังกัด สสอ. สอ
08/11/2018 การบันทึกข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต (Gis health)
26/09/2018 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพรกตะคร้อ
26/09/2018 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาเมือง
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
19/07/2018 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
25/05/2018 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง
28/12/2017 ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปราณบุรี

เอกสารประกอบการประชุม - อบรม ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
19/09/2018 แบบฟอร์มต่างๆที่ต้องใช้ในการดำเนินเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 8 ตค.61
02/03/2018 ใบสมัครและแบบประเมิน EHA
15/03/2018 มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
งบทดลอง ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
14/09/2018 งบทดลองเดือนสิงหาคม 2561
15/08/2018 งบทดลองเดือนกรกฏาคม 2561
13/07/2018 งบทดลองเดือนมิถุนายน 2561
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง