head
Menu
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
08/03/2019 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 เรื่อง
08/03/2019 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 เรื่อง
01/03/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับเลื่อน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ กล่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
01/03/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ตำแหน่ง
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
07/03/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง
07/03/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน 5 หลัง
04/03/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ
01/03/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง
01/03/2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน 5 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกอบการประชุม - อบรม ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
22/01/2019 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑
19/09/2018 แบบฟอร์มต่างๆที่ต้องใช้ในการดำเนินเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 8 ตค.61
02/03/2018 ใบสมัครและแบบประเมิน EHA
งบทดลอง ดูทั้งหมด>>
วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
15/11/2018 งบทดลองเดือนตุลาคม 2561
01/11/2018 รายละเอียดประกอบงบทดลอง ปี 2561
01/11/2018 งบทดลองรายปี 61
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง