สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นายแพทย์วรา เศลวัตนะกุล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ : 032-611053-410

นายวัชรพงษ์ เหลืองไพรัตน์

นายแพทย์ชำนาญการ
(ด้านเวชกรรม)
โทรศัพท์ : 032-611053-202

นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
โทรศัพท์ : 032-611053-202

นายคมสัน ไชยวรรณ์

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านบริการทางวิชาการ)
โทรศัพท์ : 032-611053-202

นางสมเนตร ทองอยู่

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
(ด้านบริการทางวิชาการ)
โทรศัพท์ : 032-611053-202
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan Provincial Public Health Office)
เลขที่ 9 ถนน ก้องเกียรติ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-611053 แฟกซ์ 032-611053-202