ผู้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :ประชุมติดตามการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (อสม)

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2565

เวลา 09:00:00 น. - 12:00:00 น.

ห้องคูหาคฤหาสน์ ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ลำดับที่ชื่อ - สุกลตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน
กลับหน้าหลัก