ผู้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :คัดเลือก ผอ.รพ.สต.

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2565

เวลา 09:00:00 น. - 16:00:00 น.

ห้องภักดีประกาศ ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ลำดับที่ชื่อ - สุกลตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงานโทรศัพท์
กลับหน้าหลัก