ผู้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :เตรียมควมพร้อม ประกวด อสม.ดีเด่น

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565

เวลา 08:30:00 น. - 16:30:00 น.

ห้องราชภักดิ์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ลำดับที่ชื่อ - สุกลตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน
กลับหน้าหลัก