ผู้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :ประชุม คกก.ปฐมภูมิ + สช + PMQA (ผู้รับผิดชอบงาน)

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2565

เวลา 08:30:00 น. - 16:30:00 น.

ห้องภักดีประกาศ ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ลำดับที่ชื่อ - สุกลตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน
กลับหน้าหลัก