ผู้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :อบรมพัฒนาบุคลากร

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2565

เวลา 08:30:00 น. - 16:30:00 น.

ห้องราชภักดิ์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ลำดับที่ชื่อ - สุกลตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงานโทรศัพท์
กลับหน้าหลัก