ผู้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :ชี้แจงตรวจราชการ

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2565

เวลา 08:00:00 น. - 16:00:00 น.

ห้องคูหาคฤหาสน์ ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ลำดับที่ชื่อ - สุกลตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน
กลับหน้าหลัก