ผู้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Care System and Public

วันที่ 09 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 09 ธันวาคม 2565

เวลา 09:30:00 น. - 12:00:00 น.

ห้องสราญวิถี ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ลำดับที่ชื่อ - สุกลตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน
กลับหน้าหลัก