ผู้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

เวลา 09:30:00 น. - 14:00:00 น.

ห้องภักดีประกาศ ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ลำดับที่ชื่อ - สุกลตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน
กลับหน้าหลัก