ผู้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลเครื่องเอกซเรย์

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565

เวลา 13:00:00 น. - 16:30:00 น.

ห้องสราญวิถี ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ลำดับที่ชื่อ - สุกลตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน
กลับหน้าหลัก