ผู้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :ประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมแพทย์แผนไทย

วันที่ 19 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567

เวลา 09:00:00 น. - 16:00:00 น.

ห้องสราญวิถี ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ลำดับที่ชื่อ - สุกลตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน
กลับหน้าหลัก