ผู้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :จัดสอบผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, น้ำแข็ง และน้ำแร่ธรรมชาติ

วันที่ 24 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2566

เวลา 09:00:00 น. - 15:30:00 น.

ห้องราชภักดิ์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ลำดับที่ชื่อ - สุกลตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน
กลับหน้าหลัก