ผู้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ( MCH.Board) ผ่านระบบ Cisco WebEx Meeting

วันที่ 27 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2566

เวลา 08:30:00 น. - 14:00:00 น.

ห้องภักดีประกาศ ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ลำดับที่ชื่อ - สุกลตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน
กลับหน้าหลัก