ผู้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :ประชุมคณะกรรม อสม.ระดับจังหวัด

วันที่ 25 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2567

เวลา 08:30:00 น. - 16:30:00 น.

ห้องภักดีประกาศ ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ลำดับที่ชื่อ - สุกลตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน
กลับหน้าหลัก