ผู้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :สอบสัมสัมภาษณ์พกส. ตำแหน่งนวก.สธ. กง.ควบคุมโรคติดต่อ

วันที่ 24 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2567

เวลา 09:00:00 น. - 12:30:00 น.

ห้องภักดีประกาศ ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ลำดับที่ชื่อ - สุกลตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน
กลับหน้าหลัก