ผู้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41 ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 19 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567

เวลา 13:00:00 น. - 16:00:00 น.

ห้องคูหาคฤหาสน์ ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ลำดับที่ชื่อ - สุกลตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน
กลับหน้าหลัก