ผู้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :ประชุม คกก.คัดเลือก จพ.เวชสถิติ

วันที่ 17 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2567

เวลา 13:30:00 น. - 16:30:00 น.

ห้องสราญวิถี ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ลำดับที่ชื่อ - สุกลตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน
กลับหน้าหลัก