การประชุมประชุมติดตามการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (อสม)

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2565

เวลา 09:00:00 น. - 12:00:00 น.

ห้องคูหาคฤหาสน์ ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์