การประชุมชี้แจงตรวจราชการ

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2565

เวลา 08:00:00 น. - 16:00:00 น.

ห้องคูหาคฤหาสน์ ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์