การประชุมประชุม ZOOM HIV Info HUB กลุ่มเป้าหมาย รพ.ทุกแห่ง (สสจ.เป็น Host)

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

เวลา 08:00:00 น. - 14:00:00 น.

ห้องคูหาคฤหาสน์ ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์