การประชุมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 11/2566

วันที่ 26 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2566

เวลา 13:00:00 น. - 16:30:00 น.

ห้องสราญวิถี ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์