การประชุมประชุม dead case conference ไข้เลือดออก

วันที่ 26 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2566

เวลา 13:30:00 น. - 16:30:00 น.

ห้องคูหาคฤหาสน์ ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์