การประชุมประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ( MCH.Board) ผ่านระบบ Cisco WebEx Meeting

วันที่ 27 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2566

เวลา 08:30:00 น. - 14:00:00 น.

ห้องภักดีประกาศ ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์