การประชุมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน ครั้งที่ 6/2567

วันที่ 18 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567

เวลา 13:30:00 น. - 16:30:00 น.

ห้องสราญวิถี ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์