การประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการคัดกรองและการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภาวะพลัดตกหกล้ม

วันที่ 30 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

เวลา 08:30:00 น. - 16:30:00 น.

ห้องราชภักดิ์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์