การประชุมสอบสัมสัมภาษณ์พกส. ตำแหน่งนวก.สธ. กง.ควบคุมโรคติดต่อ

วันที่ 24 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2567

เวลา 09:00:00 น. - 12:30:00 น.

ห้องภักดีประกาศ ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์