การประชุมประชุมกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

วันที่ 19 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567

เวลา 10:00:00 น. - 12:00:00 น.

ห้องคูหาคฤหาสน์ ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์