การประชุมประชุม คกก ตรวจสอบข้อเท็จจริง

วันที่ 22 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2567

เวลา 09:00:00 น. - 12:00:00 น.

ห้องสราญวิถี ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์