การประชุมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ค่าป่วยการ

วันที่ 24 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2567

เวลา 08:30:00 น. - 16:30:00 น.

ห้องสราญวิถี ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์