กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ 
 


[19 มิ.ย.61] บุกแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Asia Slim พบไซบูทรามีน ผิดกฎหมาย
[19 มิ.ย.61] เผยโฉม 14 โรงเรียน เครือข่าย อย.น้อย ผลงานเป็นเลิศ พัฒนาพฤติกรรมบริโภคอาหาร
[19 มิ.ย.61] เตือนอันตราย "ยาฉีดสลายไขมัน" อย่าหลงเชื่อโฆษณาทางสื่อหรือจากเน็ตไอดอล
[19 มิ.ย.61] อย. เตือนอันตราย "เยลลี่หมีเผ็ดนรก" อย่าให้เด็กซื้อกิน
[19 มิ.ย.61] สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ อย. ตรวจเข้มโฆษณาอาหารเสริมและเครื่องสำอางผิดกฎหมายมีสัญญาณที่ดี
ไม่พบช่องทีวีดิจิตอลที่กระทำผิด แต่ยังพบในสื่อวิทยุและเว็บไซต์
[19 มิ.ย.61] อย.พร้อมลุยตรวจเข้มโรงงานผลิตเครื่องสำอางทั่วประเทศ หากฝ่าฝืนลงโทษหนัก
[12 มี.ค.61] บุกทลายโรงงาน/เครือข่าย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางรายใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท
[12 มี.ค.61] พบโฆษณายาเถื่อน อวดอ้างรักษาโรคสะเก็ดเงินผ่านเฟซบุ๊ก เตือนผู้บริโภคระวังอันตราย!!
[2 มี.ค.61] อย.ออกมาตรการห้ามผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู
[2 มี.ค.61] อย. 4.0 ส่งเสริมการผลิตอาหารพื้นเมืองด้วยนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างความมั่งคั่งให้เศรษฐกิจไทย ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
[2 มี.ค.61] ร่วมภูมิใจ อย.รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดีเด่น
[2 มี.ค.61] รวมพลังครู อย.น้อย ส่งต่อความรู้ พาเด็กไทยห่างไกลโรค NCDs
[2 มี.ค.61] อย.ลงพื้นที่โรงเรียนเลยพิทยาคม เยี่ยมชมความก้าวหน้า โครงการ อย.น้อย
[2 มี.ค.61] อย.จัดประชุมสถานพยาบาลทั่วประเทศ รับมือจัดหายานอนหลั
[2 มี.ค.61] อย. 4.0 บูรณาการทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนผักและผลไม้สดปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ เพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภค มีสุขภาพที่ดีตลอดชีวิต
[2 มี.ค.61] อย.แจงโฆษณาอ้างผิวขาว โอ้อวดเกินจริง
[2 มี.ค.61] อย.ลุยตรวจอาหารอ้างลดอ้วนและเพิ่มพลังเพศ พบเจือปนยาจำนวนมาก เตือนผู้บริโภคระวังอย่าหลงเชื่อ !!
[28 ก.พ.61] อย.เตรียมห้ามใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนในอาหาร
[28 ก.พ.61] อย.เตือนระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อ้างลดอ้วน ตรวจพบไซบูทรามีนอีกแล้ว เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต
[28 ก.พ.61] อย.ร่วมกับ สวทช.จัดอบรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการแม่ข่ายที่ผลิต
อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP)
[28 ก.พ.61] บุกจับแหล่งผลิตยาปลอมครั้งใหญ่ ย่านปทุมธานี ยึดของกลางมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท
[28 ก.พ.61] พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และงานคุ้มครองผู้บริโภคของ อย.
[28 ก.พ.61] อย.ร่วมกับตำรวจ ปคบ.บุกจับยาผีบอกผสมสเตียรอยด์ ยึดของกลางกว่า 5 แสนบาท
  อ่านทั้งหมด
 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มีหน้าที่ในการให้บริการอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านสาธารณสุข ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุเสพติด วัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย์ รวมถึงสถานพยาบาล และ การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีการพัฒนาระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน โปร่งใส และยุติธรรม
[5 ก.ค. 61] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง
[5 ม.ค.61] แบบฟอร์มรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ประจำปีงบประมาณ 2561
[14 มี.ค.61] ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   
  อ่านทั้งหมด
[25-01-60] โปรแกรมสำหรับการเข้าใช้งานในระบบ E-Submission
[15-10-58] แนวทางการกำกับเกลือบริโภค
[10-09-58] การเตรียมสถานที่ผลิตแบบ Primary GMP
[05-08-58] วิธีตรวจสอบอาหารด้วยชุดทดสอบ
[07-07-58] ผลิตภัณฑ์สุขภาพลวงโลก คุณกำลังตกเป็นเหยื่อหรือไม่ ?
[07-07-58] ร่างกายพัง.....จากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขี้อวด
  อ่านทั้งหมด
เป็นศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ให้บริการเป็นที่น่าประทับใจ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน โปร่งใส และยุติธรรม
1. พัฒนาระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริม ควบคุม กำกับ และดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
โปร่งใส และยุติธรรม
1. ให้บริการรับเรื่องและดำเนินการด้านการอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุเสพติด วัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย์
2. รับคำขออนุญาตด้านสถานบริการเพื่อสุขภาพ ได้แก่ สถานพยาบาล งานธุรกิจบริการ
3. บริการข่าวสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
4. รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสถานบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ