ที่อยู่
เลขที่ 9 ถนนก้องเกียรติ ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77000

 
โทรศัพท์
032-603760 หรือ 032-611437 ต่อ 105
โทรสาร
032-611437 ต่อ 105 และ 032-602002
E-mail
fdapv77@gmail.com
fdapv77@fda.moph.go.th

Facebook
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์