การตกลงราคายาร่วมระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 ปี 2560 จำนวน 36 รายการ

รายละเอียด ดังนี้

- หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ปข 0032.004/ว943
ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2560 (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การตกลงราคายาร่วมระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 ปี 2560 จำนวน 36 รายการ
(ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

- แบบใบนำส่งและเสนอราคายา (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ : Word / PDF)

รายการที่ รายการ pdf word
1 Acyclovir 250 mg for injection หรือ Aciclovir 250 mg intravenous infusion  
2 Alumina, Magnesia and simethicone oral suspension 240 ml  
3

Amiodarone 200 mg tablet

 
4 Antazoline hydrochloride 0.05% and tetrahydrozoline hydrochloride 0.04%-ophthalmic solution  
5 Aspirin 81 mg tablet  
6 Betahistine mesilate 6 mg tablet  
7 Calcium carbonate 1,000 mg tablet  
8 Cefotaxime 1 g for injection  
9 Clindamycin 600 mg injection  
10 Colchicine 0.6 mg tablet  
11 Colistin 150 mg for injection  
12 Dextromethorphan Hydrobromide 15 mg tablet  
13 Diclofenac sodium 25 mg tablet  
14 Dimenhydrinate 50 mg tablet  
15 Domperidone maleate 10 mg tablet  
16 Doxazosin 2 mg tablet  
17 Ferrous fumarate 200 mg tablet  
18

Gemfibrozil 300 mg capsule

 
19 Ibuprofen 400 mg tablet  
20 Levodopa 100 mg and Carbidopa 25 mg tablet  
21 Levofloxacin 500 mg/100 ml injection  
22 Lorazepam 0.5 mg tablet  
23 Medroxyprogesterone acetate 150 mg injection suspension  
24 Meloxicam 15 mg tablet  
25 Methyldopa 125 mg tablet  
26 Methyldopa 250 mg tablet  
27 N-Acetylcysteine 200 mg powder  
28 Neomycin sulfate + Polymyxin B sulfate + Gramicidin ophthalmic solution  
29 Oral rehydration salts (ORS) ผสมน้าปริมาณ 240-250 ml  
30 Pantoprazole 40 mg for injection  
31 Perphenazine 8 mg tablet  
32 Sodium chloride irrigation 1,000 ml  
33 Ceftazidime 1 g for injection  
34 Ceftriaxone sodium (disodium) 1 g for injection  
35 Triamcinolone acetonide 0.1% 5 g cream  
36 Triamcinolone acetonide 0.1% 15 g cream