เมนูสุขภาพ : ขนมน้ำเต้าหู้รวมมิตรธัญพืช โดย โรงพยาบาลหัวหิน