พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และงานคุ้มครองผู้บริโภคของ อย.