บุกจับแหล่งผลิตยาปลอมครั้งใหญ่ ย่านปทุมธานี
ยึดของกลางมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท