อย.ลงพื้นที่โรงเรียนเลยพิทยาคม เยี่ยมชมความก้าวหน้า โครงการ อย.น้อย