บุกทลายโรงงาน/เครือข่าย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางรายใหญ่
ในจังหวัดนครราชสีมา มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท