อย. พร้อมลุยตรวจเข้มโรงงานผลิตเครื่องสำอางทั่วประเทศ
หากฝ่าฝืนลงโทษหนัก