เตือนอันตราย "ยาฉีดสลายไขมัน" อย่าหลงเชื่อโฆษณาทางสื่อ
หรือจากเน็ทไอดอล