• ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ สบส.

  • เดินรณรงค์วันแม่แห่งชาติ

  • งานกีฬาสาธารณสุขจังหวัด

  • ตรวจโรงงานผลิตอาหาร

  • ประชุมผู้ประกอบการงานยา

  • อบรมโครงการ อย. น้อย

  • การจัดลำดับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย

  • ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล

  • ตรวจโรงงานผลิตนม ต.อ่าวน้อย