สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลสาธารณสุข

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลปกครอง

ข้อมูลสถานบริการ

ข้อมูลประชากรทะเบียนราษฎรและข้อมูลประชากรตั้งเป้า

ข้อมูลสถานะสุขภาพ

ข้อมูลการให้บริการ

รายงานประจำปี

สถิติสาธารณสุข สนย.

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan Provincial Public Health Office)
เลขที่ 9 ถนน ก้องเกียรติ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-611053 แฟกซ์ 032-611053-202