Prachuap Khiri Khan Provincial Health Office

กลุ่มงานบริหารทั่วไป => จัดซื้อ - จัดจ้าง (พัสดุ) => ข้อความที่เริ่มโดย: borihan ที่ 23 ธันวาคม 2021, 09:37:14

หัวข้อ: 9.คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
เริ่มหัวข้อโดย: borihan ที่ 23 ธันวาคม 2021, 09:37:14
https://drive.google.com/file/d/1Qmx1c9IcUU7BN3v3qjVOgy0zPvUQysQJ/view?usp=sharing