แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - borihan

หน้า: 1 ... 12 13 [14] 15
196
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาก่องสร้างบ้านพักข้าราชการ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองประจวบ

https://drive.google.com/file/d/1LrSKk3bMBB9GpAaEZMyQabm715pqugQq/view?usp=sharing

197
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาก่องสร้างบ้านพักข้าราชการ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับสะแก

https://drive.google.com/file/d/1IZWCGL87kW4Tra27xzu5deE1N4H4az5K/view?usp=sharing

198
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาก่องสร้างบ้านพักข้าราชการ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราณบุรี

https://drive.google.com/file/d/1_9pLgsSIrZCDloFxCvMyyX_HD1U0cv1z/view?usp=sharing

199
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาก่องสร้างบ้านพักข้าราชการ 7-8 Z1 (1 เครือง) เป็น คสล.2ชั้น

https://drive.google.com/drive/folders/1z-7d7MZZEuQV9iVYX6lsjlpIllGucKOD?usp=sharing

200
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาก่องสร้างบ้านพักข้าราชการ 5 - 6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล 2 ชั้น

https://drive.google.com/drive/folders/1BAmP8TZmXGDTP3fOhJ4jDFaRoaR2QpkL?usp=sharing

203
https://drive.google.com/open?id=1qxj-WqV7hsIM8aA6nkpyN0B2180y_-bx    สสอ.ทับสะแก
https://drive.google.com/open?id=11Zna5vDiLd3mWzZ1RHX4gc0HTX2Xh1pN สสอ.ทับสะแก2
https://drive.google.com/open?id=1IYT8Sn6xgqzPfIenTHuWsloPxBl2yxbW     สสอ.เมือง
https://drive.google.com/open?id=11BLb3ZGlSyaoZvAUoWQKHM7VUrXAcNjA  สสอ.ปราณบุรี
https://drive.google.com/open?id=1OWmgS6UYmlyIJkt3xF0xflhXj9NkmG8l      สสอ.สามร้อยยอด
https://drive.google.com/open?id=105JOqZa3l7rZenIMZZek1TqJy2eQPpWf     สสอ.หัวหิน
https://drive.google.com/open?id=19KLGpn11uy3Cdiomd4YRZtICqO1ihPXG    สสอ.บางสะพานน้อย
https://drive.google.com/open?id=1mR_2c3oqvGV3PfyAhgYrAHR26DtRiFEK      รพ.สต.เขาล้าน
https://drive.google.com/open?id=1i51pkMl4DamSABKfL57iEN7YhGRn8t2Q     สอ.เฉลิมพระเกียรติ บ้านนิคมกม.5
https://drive.google.com/open?id=1nuun8sb3BPBP6X87EfQpKdyOvjW7wSjQ   รพ.สต.บ้านห้วยแสลงพันธ์
https://drive.google.com/open?id=1RQBjv7OQAK-X4Tzsa6uyLZCoSQ_nhszr     รพ.สต.ศิลาลอย
https://drive.google.com/open?id=1zF0-fgmw6qSnGB2EszlgJAP1gYx1_tTf       รพ.สต.นิคมสร้างตนเองกม.12
https://drive.google.com/open?id=1Tas_Q71p-4_zBZ0Bk6749b2gLMTihoyg     รพ.สต.บ้านบางเจริญ

204
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรือง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1CbFYQ3m6HUROsYIx3xynHD4ZkX3Qc_Vk/view?usp=sharing

205
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล.5ชั้น

https://drive.google.com/file/d/12ymt8NZCJXHmUn5x5QqW3FFni0s-Hy89/view?usp=sharing

207
จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางสะพาน ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ระบบ
https://drive.google.com/open?id=12Ym-SolOSfq0S7A8iekFbILF7KF0AcuM

208
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตรม. จำนวน 9 หลัง
https://drive.google.com/open?id=1JgubhUKLbDHxd3WjaOxo34X9eY8mfRvt

209
ขอประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 7 - 8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น

https://drive.google.com/file/d/1gAD1a6zFGF8XioBoqYbXkSSd3WQ203oR/view?usp=sharing

210
เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน (Dental Msater Unit) รุ่น Platinum ll จำนวน 2 เครื่อง

https://drive.google.com/file/d/1tuc7rqJpuB44Rlk7kRFa3yIJ2AOTm0IP/view?usp=sharing

หน้า: 1 ... 12 13 [14] 15