• Welcome to Prachuap Khiri Khan Provincial Health Office.
 

ข่าว:

SMF - เพิ่งติดตั้งใหม่!

Main Menu

กระทู้ล่าสุด

#3
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับอาวุโส รายละเอียด https://drive.google.com/drive/folders/1MV1mvry3IWakDbvm-eMwWwJd09UFB6Xm
#5
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
https://drive.google.com/drive/folders/1-YUwP2_J0X6m3mgIm2fMKdozlAzRXh1F?usp=sharing
#6
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามเอกสารแนบ
#9
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  รพ.เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#10
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก